Horní menu

home

Aktuality


Koncert v Oboře Hvězda III.

Milí příznivci zvonů a zvonoher,

jako závěrečnou kapitolu plánované akce "Koncert v Oboře Hvězda" přetiskuji svou odpověď MHMP a tím to pokládám za uzavřené:

Vážená paní Maratová,

vidím, že za dvacet let se situace zásadně změnila a dnes je třeba podobné akce řešit minimálně s půlročním předstihem. Bohužel v únoru jsem nemohl předpokládat, zda v září budeme po více než roční přestávce vůbec hrát a také jsem netušil, že Praha 6 už o Oboře Hvězda nerozhoduje, ale přitom stejně musí dát k akci svůj souhlas. To mi Bc.Tomáš Srp nesdělil.
Podle Vašeho vyjádření není povolení koncertu podáním obou žádostí ani zdaleka jisté, tudíž termín 4.9. je zcela nereálný. Nemohu přece pozvat zahraničního interpreta, pokud není termín koncertu závazně potvrzen. Když navíc musím počítat s 30 denní lhůtou na vyřízení také u všech požadovaných příloh, měl bych si na to najmout zvláštního asistenta. Protože stejné podmínky zjevně platí ve všech "parcích celopražského významu", nebudu se pokoušet ani o jinou alternativu, která by navíc vyžadovala další povolení vjezdu do zón 12t, 6t a 3,5t. Z tohoto pohledu je až neuvěřitelné, že v září 2001 proběhly koncerty zvonohry se zahraničními carillonéry během jednoho týdne v Oboře Hvězda, Na Vyšehradě, na Loretánském i Staroměstském náměstí, na Letné i na Žofíně.

Naše příznivce snad už ani nepřekvapí, že za těchto okolností Pražská mobilní zvonohra své dvacetileté výročí oslaví podle pořekadla "jdi jen tam, kde jsi vítán", to znamená mimo Prahu.

S pozdravem
Petr R.Manoušek

 

Výročí zvonohry si připomeneme na již potvrzených zářijových koncertech a pokud se to podaří, ještě koncem října. Stále se nechci vzdát účasti některého (či některých...) ze zahraničních muzikantů a současně si myslím, že taková akce se musí konat opravdu jen tam, kde budeme vítáni. Už nějaké nabídky jsou a věřím, že to vyjde.

Zůstaňte nám v přízni, těšíme se na vás !

Zdraví

Petr R.Manoušek

P2001-0907028.JPG

Zvonohra na pražském Žofíně, 7.9.2001

 

 


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 18. 8. 2021 20:53
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Koncert v Oboře Hvězda II.

Milí přátelé,

přetiskuji v celém znění odpověď Magistrátu (viz předchozí článek):

Dobrý den.

V námi spravovaných parcích je možné pořádat pouze akce charitativní, neziskové a nekomerční tzn. bez vybírání vstupného. Pokud tuto podmínku splňujete, je nutné si vyplnit formulář pro povolení akce v parku celopražského významu a formulář pro povolení vjezdu do parku celopražského významu. Formuláře naleznete na našich webových stránkách a vyplněné je podáte na naši podatelnu. My potom dle vyplněných údajů, Vaši žádost v parku posoudíme a rozhodneme, zda akci povolíme či nikoli.

S pozdravem

Jana Maratová

 

Ing. Jana Maratová

specialistka městské zeleně

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení péče o zeleň

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 005 816, +420 602 221 089

jana.maratova@praha.eu

www.praha.eu

Z požadovaných formulářů jsem po dlouhém hledání našel pouze "Žádost o povolení výjimky....", tj. konání akce, jehož kolonky bych snad dokázal uspokojivě vyplnit. Nicméně tento třístránkový tiskopis na konci uvádí desítku dalších nezbytných příloh v podobě výpisů z rejstříků, plných mocí, situačních plánků atd. Jednou z nich je také samostatná žádost o výjimku k vjezdu na plochy zeleně, dále doklad o maximální hlučnosti nástroje a na konci je záludná poznámka, že "v některých případech mohou být požadovány případné další doklady či předběžná souhlasná stanoviska dotčených subjektů." Veškeré žádosti mají lhůtu na vyřízení 28 dnů, přičemž tu hlavní žádost nelze podat bez již vyřízených žádostí přílohových... Zajímavostí je, že tiskopis "Žádost o povolení výjimky..." nabízí i možnost akce pro komerční účely. Výše poplatku pak začíná od 50000,-Kč/den nahoru a druh povolení se pak nazývá "pronájem" na rozdíl od "souhlasu", který potřebujeme my.

Z této neveselé reality jsem byl bohužel nucen udělat jednoznačný závěr, že koncert v Oboře Hvězda 4.9.2021 není reálný. Pokusím se pochopitelně vyřídit všechny dokumenty a požádat o povolení koncertu někdy během října, ale v kratší době to u nás zjevně legální cestou nelze. Ještě v červnu jsem se naivně domníval, že třeba MČ Prahu 6  zaujme příležitost uspořádat atraktivní akci, ale opět jsem se v jednání s úřady zmýlil. Něco bylo před těmi 20 lety asi opravdu jednodušší.

Zatím se nechci úplně vzdát myšlenky na oslavu narozenin zvonohry a budu stále hledat ještě nějaké jiné vhodné místo, na nějž bdělé oko ani otevřená ruka magistrátního úředníka nedosáhne. Přivítám i Vaše nápady, jen pro úplnost připomínám, že tzv. chráněné parky celopražského významu (= pro nás v podstatě nedobytné) jsou tyto : Stromovka, Zahrada Kinských, Obora Hvězda, Letenské sady, Petřín a Vítkov. V tzv. zvláštním režimu funguje i Městská památková rezervace včetně oblasti Pražského hradu a většiny Hradčan.  Moc toho pak už nezbývá, že ? Přesto stále věřím, že najdu nějakou cestu a setkáme se na koncertu zvonohry bez úředníků i politiků, jen pro potěchu duše.

Zdraví

Petr R.Manoušek

 

P2001-0906111.jpg


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 6. 8. 2021 15:32
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Koncert v Oboře Hvězda

Přátelé zvonů a zvonoher,

po mnoha telefonických i písemných urgencích jsem dnes dostal e-mail od pana asistenta místostarosty MČ Praha 6: Vážený pane Manoušku, předně bych se rád omluvil za prodlevu s odpovědí. Vjezd či zábor v Oboře Hvězda bohužel nespadá do kompetencí MČ Praha 6. Se žádostí o povolení se musíte obrátit přímo na pražský magistrát, kam je nutné podat žádost..... Ponechám bez komentáře otázku, proč úřad k takové odpovědi potřeboval více než měsíc. Žádost na magistrát jsem samozřejmě odeslal obratem dnes odpoledne spolu s předchozí korespondencí a původním dopisem, ale příliš velké naděje na úspěch si po zkušenostech s touto institucí nedělám. Není ale vše ztraceno ! Pokud se mi nepodaří zorganizovat oslavu dvacátých narozenin zvonohry na 4.září, najdeme jiné místo i datum třeba během října a budeme mít více času na přípravu. Jistě jste už zaregistrovali nové rezervace koncertů a věřím, že s postupným uvolňováním budou další objednávky přibývat.

Zůstaňte nám v přízni, těšíme se na Vás!

Zdraví

Petr R.Manoušek


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 2. 8. 2021 21:14
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zvonohře je 20 let !

Milí přátelé zvonů a zvonoher,

zdá se to nedávno, kdy jsme na pražské Ladronce slavili desetileté výročí zvonohry a přitom se rychle blíží narozeniny dvacáté... Mnozí z Vás provázejí zvonohru od samého počátku, tak pro ty "služebně mladší" jen krátkou rekapitulaci : Ten úplně první koncert se konal 3.září 2001 v pražské Oboře Hvězda. O tři dny později jsme byli na Staroměstském náměstí a téhož dne večer na Vyšehradě. To už byla součást Festivalu Eurocarillon a předvést své umění na zcela novém nástroji přijeli carillonéři z několika evropských zemí. V dalších dnech koncerty pokračovaly na Žofíně, znovu v Oboře Hvězda, na Loretánském náměstí a na Letné. Výběr z těchto koncertů vyšel na CD a je u nás stále dostupný.

Tehdy byly ze strany Magistrátu velkorysé plány až na 114 koncertů ročně, já jsem jim naivně věřil a zabýval jsem se úvahami, jak to všechno zorganizovat. Realita pak byla úplně jiná, ale o tom dnes psát nechci. Všichni víte, že zvonohra prakticky už druhý rok nedobrovolně zahálí a přitom náklady stále běží. Teď máme před sebou naději na obnovu alespoň tuzemských koncertů, takže se mi znovu vynořila myšlenka na oslavu 20.výročí zvonohry. Myslím si, že by bylo velmi symbolické uspořádat tento výroční koncert opět v pražské Oboře Hvězda, a z toho důvodu jsem požádal Městskou část Praha 6 o povolení vjezdu. Úřad - jak jinak - zatím mlčí, přestože jsem vzhledem ke krátkému termínu žádal u rychlou odpověď alespoň ve stylu ano-ne. Pokud povolení dostaneme, bude přede mnou další otázka : k takové příležitosti by se slušelo pozvat kromě Mgr. Rejška aspoň některé z tehdejších zahraničních carillonérů, kteří jsou stále aktivní. Vím, že by takové pozvání rádi přijali, ale současně bych pokládal za svou povinnost jim uhradit alespoň cestu a ubytování. A tím jsem u otázky, kterou bych s vámi všemi rád probral : V současné situaci si nemohu dovolit vše financovat sám, jak tomu bylo u předchozího výročního koncertu. Ptám se tedy, zda byste - jako fandové zvonohry - byli ochotni se složit a dát dohromady nějakou částku na úhradu cesty těchto carillonérů ? Zatím neznám přesnou výši nákladů, ale aspoň orientačně : za každoroční koncert Roaming bells na lodi u Karlova mostu jsem vždy platil 1000,-EUR. Lze předpokládat, že by tomu bylo stejně i letos.

Pokud mi vaše reakce potvrdí určitou šanci, že peníze dáme dohromady, založím transparentní účet a z něho bych hradil potřebné náklady. Vše je to samozřejmě podmíněno i povolením vjezdu do Obory Hvězda, ale pokud se to má stačit vůbec zorganizovat, už je skoro nejvyšší čas.

Budu se těšit na vaše odpovědi, nejlépe e-mailem na carillon@carillon.cz !

 Zdraví

Petr R.Manoušek

 

P2001-0906015.JPG

 

P2001-0907029.JPG

P2001-0908037.JPG

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 16. 7. 2021 12:13
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kniha " 120 LET ZVONAŘSTVÍ RODU MANOUŠKŮ"

Milí přátelé zvonů a zvonoher,

každoročně se nám v této době ozývají další a další zájemci o koncerty zvonohry, neboť do první adventní neděle zbývají pouhé tři týdny. V letošním roce se naopak objednané koncerty ruší, jenom několik skalních objednatelů stále neochvějně věří, že aspoň jejich akce proběhne úspěšně. Máme samozřejmě radost z každé příležitosti lidem přiblížit hudbu zvonů, ale vývoj situace mi nedovoluje udělat nějakou seriózní předpověď. Sledujte prosím tedy seznam plánovaných koncertů na našich stránkách, budou jako vždy pravidelně aktualizované.

Dovolím si při této příležitosti upozornit na knihu, vydanou k otevření rodinného muzea zvonařství na Zbraslavi. Kniha "120 LET ZVONAŘSTVÍ RODU MANOUŠKŮ" zachycuje podrobně historii od prvních zvonů R.Manouška sen. v Brně-Husovicích, přes období I.republiky a znárodnění zvonárny až po současnost. Najdete v ní popisy a fotografie mnoha nových i restaurovaných zvonů a samozřejmě také příběh vzniku mobilní zvonohry. Knihu je možné zakoupit v muzeu na Zbraslavi, kde má dnes sídlo i společnost CARILLON, v případě zájmu posíláme také poštou :

cena 380,-Kč +15% DPH + poštovné 87 Kč.

Budu se těšit na setkání s Vámi při návštěvě muzea nebo při některém z našich dalších koncertů.

Petr R.Manoušek

Kniha I..JPG      Kniha III..JPG    Kniha V..JPG

 


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 4. 11. 2020 10:24
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Změna adresy !

Sídlo společnosti CARILLON spol. s r.o. je od 3.července 2020 na nové adrese, e-mailová adresa a telefon zůstávají stejné  :

CARILLON spol. s r.o.,  U Národní galerie 488,  156 00 Praha 5 Zbraslav, Česká republika

P2020-0425463.JPG

carillon@carillon. cz            tel. +420 603465110


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 4. 7. 2020 19:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

HUDBA ZVONOHRY NA CD a DVD

ZVUKOVÉ NAHRÁVKY:

1./EUROCARILLON 2001 - Na Pražskou mobilní zvonohru koncertují přední evropští carillonéři

2./FOLK SONGS AND POPULAR MUSIC - Zvonohry devíti evropských zemí

3./CARILLON & ACCORDEON - Živá nahrávka z belgického města Brugge, zvonohra + akordeon

4./ROAMING BELLS - Unikátní program nizozemské carillonérky Rosemarie Seuntiens

Cena CD: 199,-Kč (+ balné + poštovné), objednávky poštou nebo e-mailem carillon@carillon.cz

PROFESIONÁLNÍ VIDEOZÁZNAMY:

1./KONCERT K 10.VÝROČÍ ZVONOHRY V PRAZE, 9.7.2011

Koncertují carilonéři z pěti evropských zemí, jazz, Roaming Bells
DVD 54´+ brožura

2./KONCERT ZVONŮ NA VLTAVĚ, Praha 23.12.2013

Rosemarie Seuntiens hraje na lodi u Karlova mostu !
DVD 65´+ brožura

Cena DVD: 299,-Kč (+ balné + poštovné), objednávky poštou nebo e-mailem carillon@carillon.cz


Autor: Petr R.Manoušek Publikováno 4. 9. 2013 8:14


Česky English

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Naši partneři